Disclaimer

Links

Affiliate links 
In sommige artikelen tref je affiliate links aan. Deze links zijn voor jou altijd herkenbaar, want we houden van transparantie en geven dit bij het artikel zelf aan. Door samen te werken met partners (en wij zijn erg zorgvuldig en selectief in de keuze voor partners en diensten/producten!) kunnen we MYEVERLANE.com draaiende houden en jullie blijven voorzien van (gratis) interviews, tips en inspiratie.

Hoe zo’n samenwerking eruit ziet? Als je via een affiliate link bij een van onze partners een aankoop doet, ontvangen wij een commissie. Dit is een kleine vergoeding voor het doorsturen van onze bezoekers. We linken alleen naar partners, diensten en producten die wij of andere ondernemers zelf gebruiken, hebben gebruikt of waarvan wij of andere ondernemers denken dat het waardevol voor je kan zijn. Belangrijk om te weten: producten worden voor jou nooit duurder als je gebruikmaakt van onze links, maar je maakt hiermee wel nieuwe content mogelijk en daar zijn zowel wij als onze bezoekers héél erg blij mee. Dankjewel daarvoor!

Je leest meer over de werking van affiliate cookies in onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid
Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. MYEVERLANE.COM is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Gegevens en inhoud

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan MYEVERLANE.COM niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. MYEVERLANE.COM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de beheerder van de website, de internetprovider of MYEVERLANE.COM. MYEVERLANE.COM kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

MYEVERLANE.COM kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

MYEVERLANE.COM garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. MYEVERLANE.COM behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Sluiten